IGRALNO- TERAPEVTSKE URICE
                
"Niti naše življenje, niti umetniško delo, nastalo kot njegov proizvod, ne moreta brez igre". (I.Andrič)    
                                                                                                                                                                                                                      
Igra je sestavni del našega življenja. Želja po izražanju samega sebe je ena izmed človekovih osnovnih potreb in otrok izraža sebe v igri.
 
Samopotrjevanje je gibalo, ki usmerja otroka k novim dejavnostim s pomočjo katerih razvije gibalne, zaznavne in mentalne sposobnosti, ustvarjalnosti, interese ter čustveno življenje. V otrokovi igri se sprosti domišljija, ker mu omogoča, da v njej ustvari in doživi tisto kar v realnem svetu ne zmore ali ne sme narediti, V igri je otrok »GOSPODAR SITUACIJE«. V igri doseže samostojnost, se otrese napetosti in se pomiri.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Delovni terapevt v timu s fizioterapevtom in logopedom pripravi igralno terapevtsko uro, ob upoštevanju gibalnih, kognitivnih in govornih sposobnosti določene skupine otrok. Pri tem je zlasti pomembno, da se ne prilagaja igre le skupini, ampak se upošteva individualne sposobnosti vsakega otroka. 

Otrok se skozi igro uči, pridobiva vedno nove čutno gibalne izkušnje, zato se lahko igro pojmuje kot otrokovo delo. Igra, ki je dinamična, sproščena, na neopazen način vodena v pravih gibalnih vzorcih, je terapevtska in otroku nudi vedno nove čutno gibalne izkušnje. Izkušnje, ki jih otrok pridobi med igralnim procesom, vplivajo na njegovo samostojnost na vseh področjih otrokovega delovanja (gibalnem in psihosocialnem področju).

Igre z opisom ciljev in seznami pripomočkov za izvajanje ter prilagoditvami smo zbrali v brošuri "Igre za gibalno ovirane otroke". Brošura je na voljo po predhodnem dogovoru z delovnim terapevtom – staršem otrok in drugim strokovnim delavcem.

 
Koordinatorica: Staša Rener, dipl.del.terapevt
                             stasa.rener@guest.arnes.si