DELOVNA TERAPIJA

Pri delovni terapiji se z različnimi terapevtskimi tehnikami in metodami omogoča otrokom razviti čutno gibalne, kognitivne in praktične izkušnje na področjih dela (šolsko delo in prilagoditve v šoli), dnevnih aktivnosti (osamosvajanje otrok in mladostnikov pri skrbi za osebno urejenost, hranjenju, gospodinjskih aktivnostih,…) in prostega časa (odkrivanje močnih področji otrok in mladostnikov ter motiviranje za izražanje osebnih interesov).

Osnovna področja delovne terapije:

-      ocenjevanje, načrtovanje in dokumentiranje zdravstvenega stanja

-      priprava in izvajanje individualnega programa delovne terapije

-    učenje in osamosvajanje v dnevnih aktivnostih, pridobivanje čutno-gibalnih in senzoričnih izkušenj, trening fine in grobe motorike,  izboljšanje perceptivno-kognitivnih funkcij

-      testiranje in izbira vozičkov

-      testiranje drobnih ortotskih pripomočkov

-      sodelovanje s starši

Specialna področja delovne terapije:

-       testiranje in izbira primerne računalniške opreme (prilagojena in specialna oprema)

-       svetovanje pri poklicnem usmerjanju

-       svetovanje in prilagoditve pri nadomestni komunikaciji

-       svetovanje pri odpravljanu arhitektonskih ovir

-       igralno-terapevtske ure

-       plavanje po Halliwickovem konceptu

-       terapevtsko jahanje

-       svetovanje in izvajanje terapij v mobilni službi

-       šola dobre drže

Zaposleni v delovni terapiji 

V delovni terapiji je redno zaposlenih devet delovnih terapevtk. Delo poteka v dveh izmenah od  7. do 19. ure, v petek od 7. do 14. ure. Starši se lahko oglasijo po predhodnem dogovoru na tel. številko 01 / 830 13 20.  

       

 
Tamara SVETE, dipl. del. ter.
Staša RENER, dipl. del. ter. in fiziot.
Martina LENČEK, viš. del. ter.                           
Anka GERBEC, dipl. del. ter. 
Jerneja DRAME, dipl. de. ter. (porodniški dopust)
Nataša KEPIC, dipl.del.ter.  
Renata PAVLINIČ, dipl. del. ter.
Maja JENKO, dipl. del. ter.
Patricija ŠINKOVEC, dipl. del. ter.
Anica VAČOVNIK, dipl. del. ter. (nadomeščanje)