AMBULANTA

1.    
AMBULANTNA DEJAVNOST

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladostnikov izvajamo v ambulanti CIRIUS Kamnik v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti in sicer tako na področju preventivnih kot kurativnih storitev.

Zaposleni v ambulanti:

·     

Zdravnik

Dan

Ordinacijski čas ambulante

MARTA OREHEK KIRBIŠ,

dr.med., spec.spl.med.

PON

07.15 - 10.00

 

TOR

07.15 - 08.15

11.30-14.30

SRE

07.15 - 08.00

11.30-14.30

ČET

07.15 - 10.00

10.30-14.30

PET

07.30 - 10.00

10.30-14.15

MALICA       vsak dan 10.00-10.30

 

Diplomirana medicinska sestra:

Dan

Delovni čas

MAJA GATNIK, dipl. m. s.

PON-PET

07.00-15.00

 

Poleg izvajanja osnovnega zdravstvenega varstva, se člani ambulantnega tima aktivno vključujemo v oblikovanje in evalvacijo individualnega programa usposabljanja in rehabilitacije v CIRIUS Kamnik, pri čemer sodelujemo tako s starši, specialisti iz drugih zdravstvenih ustanov kot drugimi strokovnimi delavci CIRIUS.

 

PREVENTIVNE STORITVE:

V okviru preventivnih storitev izvajamo sistematske preglede, obvezna cepljenja po programu cepljenja, neobvezno cepljenje otrok proti humanem papiloma virusu, gripi in klopnem meningoencefalitisu, zdravstveno vzgojo in različna svetovanja v povezavi z zdravim življenjskim stilom.

Izvajanje sistematskih pregledov poteka v skladu z navodili o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju objavljena v Uradnem listu (UL RS, št. 19/1998, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07).

·         Vsak otrok oz. mladostnik, ki je z odločbo KUOPP usmerjen v CIRIUS Kamnik ima opravljen sistematski pregled enkrat letno.

·         Mladostniki, ki so vključeni v srednješolske programe brez odločbe KUOPP pa imajo sistematski pregled v 1. in 3. letniku.

Pred predvidenim sistematskim pregledom boste pisno obveščeni.

V kolikor bo ob sistematskem pregledu predvideno tudi cepljenje, bo otrok poleg informacije o pregledu, prinesel domov tudi informacijo o cepljenju, ki je predvideno in vprašalnik za katerega vas naprošamo, da ga izpolnite dan pred pregledom in katerega naj otrok prinese s seboj na sistematski pregled skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo.

Obvezna cepljenja v času osnovnošolskega in srednješolskega programa izobraževanja:

·         ob vstopu v osnovnošolski program in v prvem razredu OŠ je predvideno osvežitveno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (1 doza cepiva) ter začetek cepljenja proti hepatitisu B.

·         V prvem razredu se dokonča cepljenje proti hepatitisu B (skupno so potrebni 3 odmerki cepiva).

·         V tretjem razredu osnovne šole se opravi osvežitveno cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (1 doza cepiva)

·         V 6 razredu osnovne šole ponudimo deklicam možnost cepljenja proti HPV z namenom preprečitev možnosti okužbe z virusom, ki je v veliki meri odgovoren za nastanek raka na materničnem vrat pa tudi za nastanek nekaterih drugih rakov.

·         V 9. razredu ponovno ponudimo možnost cepljenja proti HPV deklicam, ki se niso cepile v 6. razredu.

·         V 1. ali 3. letniku srednješolskega oziroma poklicnega izobraževanja, je predvideno obvezno cepljenje proti tetanusu.

 

KURATIVNE STORITVE:

 

Kurativne dejavnosti predstavljajo zdravljenje akutnih bolezni in akutnih poslabšanj kroničnih bolezni, redne kontrolne preglede in zdravljenje kroničnih bolezni, oblikovanje programa potrebnih preiskav in sodelovanje s specialisti ter osebnim zdravnikom ( v kolikor je izbira osebnega zdravnika izven našega centra).

 

Zaradi običajno kompleksne zdravstvene problematike otrok in mladostnikov, ki so vključeni v CIRIUS Kamnik je potrebno, da nas starši in mladostniki ažurno obveščajo o opravljenih specialističnih pregledih, spremembah v zdravstvenem stanju svojih otrok ter o zdravilih, ki jih prejemajo – tudi v primerih, da nimajo v centru izbranega osebnega zdravnika. 

Individualni pogovori staršev z zdravnico, medicinsko sestro ter otrokovimi terapevti so zaželjeni vsaj enkrat letno.

 

Posebne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru zdravstvene službe so:

1.    Ugotavljanje potrebe in nadzor nad izvajanjem neinvazivne ventilacije (NIV) preko nosne maske ali invazivne ventilacije (IV) preko traheostome

2.    Zdravstveno-negovalna oskrba otrok in mladostnikov z inkontinenco urina in preprečevanje zapletov nevrogenega mehurja.

3.    Preprečevanje in zdravljenje ran zaradi pritiska z uporabo sodobnih metod.

 

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Za otroke in mladostnike vključene v CIRIUS Kamnik organiziramo specialistične obravnave na štirih različnih področjih:

·        * fiziatrična ambulanta (prim. asist. Hermina Damjan dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine),

·         * ortopedska ambulanta (mag. Karin Schara, dr. med., spec. ortopedije)

·         * nevrološka ambulanta (asist.dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr.med., spec. pediatrije in otroške nevrologije)

·         * psihiatrična ambulanta (Barbara Šegula, dr. med., spec. pedopsihiater)

Pregledi pri specialistih so organizirani glede na potrebe in ob vnaprejšnjem dogovoru s starši.

Za prehransko ogrožene otroke (otroci s prenizko telesno težo, alergijami in težjimi obolenji, kjer je potrebno natančno uravnavati vnos hranilnih snovi) organiziramo po vnaprejšnjem dogovoru tudi posvet s klinično dietetičarko Andrejo Širca Čampa.