Svetovalna sluŽba

Svetovalna služba predstavlja povezovalni člen med vsemi strokovnimi delavci v zavodu, po potrebi  pa sodeluje tudi z različnimi zunanjimi ustanovami. Preko svetovalnega odnosa si prizadeva vzdrževati odprte možnosti za komunikacijo med vsemi udeleženci procesa usposabljanja in vzpostavljati in razvijati različne vrste pomoči. V okviru svetovalne službe v našem zavodu delujeta dva psihologa in dve socialni delavki.