POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE

Sodelovanje s starši

Za uspešno delo v šoli je nujno sodelovanje  staršev, od katerih si želimo pobud in predlogov. Razredniki starše sproti seznanjajo s posebnostmi njihovih otrok in aktualnimi temami na področju vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje poteka preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, sveta staršev, operativnih timov, individualnih razgovorov in elektronske pošte.

Naši starši pa so zelo dejavni in aktivni  v »Klubu staršev« 

  

Seznam šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/2023: 

delovni zvezki in druge potrebščine za 1.r. - 4.r. EIS

 

delovni zvezki in druge potrebščine za 5.r. -9.r. EIS

 

delovni zvezki in druge potrebščine za 1.r. - 4.r. NIS

  
 

delovni zvezki in druge potrebščine za PPVIZ