PROGRAMI

Na OŠ izvajamo naslednje izobraževalne programe:

·prilagojen program  osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane,

·prilagojen program  osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane,

·v posameznih primerih pa tudi posebni program vzgoje in izobraževanja.

PREDMETNIK