OSNOVNA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA

 

Osnovna šola ima dolgoletno, skoraj 60-letno tradicijo pri šolanju in celostnem usposabljanju gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok iz vse Slovenije, ki so k nam usmerjeni z odločbo o usmeritvi.

Vsakemu učencu posebej omogočamo celovitost obravnave in bogato širino možnosti razvoja njegovih potencialov ter ga pripravljamo za čim bolj neodvisno, ustvarjalno in kvalitetno življenje z aktivno vključenostjo pri pouku in v širše socialno okolje.

Pridobivanje znanja in veščin poteka po veljavnih prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja, ki upoštevajo posebnosti skupine učencev, hkrati pa tudi individualne potrebe vsakega učenca.

Na istem mestu združujemo strokovno znanje, izkušnje in sodelovanje pedagoških, zdravstvenih in drugih strokovnih delavcev, ki z razvijanjem in uporabo sodobnih pristopov poskrbimo za ustrezne vsebine, metode dela in dragocene spodbude pri vseh učencih, tudi pri tistih s težjimi ovirami in več motnjami. Izhajamo iz učenčevih močnih področij ter skrbimo, da smo zanj zanimivi. Sočasno se tako k posameznim uram vključujejo v razred tudi drugi strokovni sodelavci: logoped, vzgojitelj, fizioterapevt in delovni terapevt.

O programih dela se dogovarjamo skupaj s straši, s katerimi načrtujemo in izvajamo individualiziran program za vsakega učenca posebej.

Poleg obveznega programa nudimo v osnovni šoli vrsto zanimivih dejavnosti v okviru kulturnih, športnih, naravoslovnih, tehniških dni, naravoslovnih taborov, šol v naravi, ekskurzij po domovini in tujini. Omenjene vsebine so pomembne z vidika pridobivanja pozitivnih življenjskih izkušenj, navezovanju prijateljskih vezi in priložnosti gibalno oviranemu učencu dosegati rezultate, ki mu zvišujejo pozitivno samopodobo.

Naši učenci sodelujejo na številnih likovnih natečajih doma in v tujini ter športnih tekmovanjih, kjer dosegajo zavidljive rezultate tudi na državnem nivoju.

Na  naši šoli poučujejo visoko strokovno usposobljeni učitelji, ki znajo pozorno prisluhniti potrebam in problemom učencev in jih uspešno pripeljati do zaključka šolanja. V prvem triletju poučujejo defektologi, v drugem triletju kombinirano defektologi in učitelji, v tretjem triletju pa učitelji, ki imajo defektološko dokvalifikacijo.

Pri delu, kot smo že omenili, sodelujemo s številnimi strokovnjaki v celem zavodu (vzgojitelji, logopedi, fizioterapevti, delovni terapevti, svetovalnimi delavci, zdravniki …) in s timskim interdisciplinarnim pristopom prispevamo k uspešnosti vsakega učenca.

Cilj osnovne šole je pridobivanje temeljnih znanj in veščin, komunikacijskih spretnosti in samostojnosti na vseh področjih življenja ter vključevanje v širše socialno okolje. Pri delu sledimo  novostim na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Smo pobudniki in sestavljavci novih prilagojenih programov za gibalno ovirane učence.

Tekmovanje - veliki kanu
V okviru projekta Aktivni,zdravi,zadovoljni so se naši učenci Al Žnidaršič, Tilen Kolenc, Rok Pančur in Borut Zamernik v Brestanici udeležili tekmovanja v veslanju v velikem kanuju. V hudi konkurenci