INKLUZIVNI TIM MOBILNE SLUŽBE

NAMEN INKLUZIVNEGA TIMA MOBILNE SLUŽBE

Mobilna služba je namenjena celosti obravnavi gibalno oviranih otrok in mladostnikov, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v rednih oddelkih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Člani tima nudijo strokovno svetovanje, pomoč in podporo delavcem šol ali vrtca in staršem.

V letošnjem šolskem letu bomo širom Slovenije izvajali dodatno strokovno pomoč v 27 rednih osnovnih šolah, 4 srednjih šolah in 27 vrtcih, skupno za 80 otrok.

 

Sestavlja jo interdisciplinaren, strokovno usposobljen tim, ki ima raznovrstne in bogate izkušnje pri izobraževanju gibalno oviranih otrok in mladostnikov.

Strokovni člani tima mobilne službe so:

Koordinatorica – ravnateljica

Isabelle Morel Bera

Psiholog

Matej Peljhan

Socialna delavka

Breda Leskovšek

Defektologinja

Ajda Eiselt

Defektologinja

Suzana Krajnc Joldić

Defektologinja

Maja Šulin

Defektologinja

Sanja Brumen

Defektologinja

Meta Štraus

Defektologinja

Kristina Hribar

Defektologinja

Nataša Petrović 

Defektologinja

Simona Lončar

Učiteljica za DPO

Mateja Gortnar

Logopedinja

Marina Kosmatin

Delovna terapevtka

Tamara Svete

Fizioterapevtka

Marjana Ogrinc

Medicinska sestra

Irena Keršič

Defektologinja

Tamara Novak

Defektolog Gordan Pupavac

 

Inkluzivni tim mobilne službe deluje kot razširjen tim zgoraj navedenih strokovnih delavcev in kot ožji tim, samo v sestavi defektologinj in koordinatorice.

 

Razširjen tim se sestaja v A urniku:................... ob četrtkih ob 13.00 uri

Ožji tim se sestaja: ........................................... vsak četrtek ob 12.30

 

Preglede otrok in mladostnikov izvajamo:. vsak torek od 12.30 do 15.00.

Preglede otrok in mladostnikov, ki jim nudimo

dodatno strokovno pomoč, izvajamo: vsak četrtek od 12.30 do 15.00 ure

 

Strokovnjaki se vključujejo v delo tima glede na vrsto problema, vsi pa s svojega strokovnega zornega kota obravnavajo otroka in prispevajo k doseganju skupnega cilja. Člani inkluzivnega tima mobilne službe se najprej seznanijo s primerom.

 

Glede na potrebe otroka oz. mladostnika, šole in staršev inkluzivni tim mobilne službe nudi:

-  Izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku oz. mladostniku v obliki defektološkega dela,

-  svetovanje šoli glede potrebnih prilagoditev v izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa otrokovim oz. mladostnikovim specifičnim potrebam,

-  svetovanje pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa,

-  svetovanje  in testiranje glede potrebnih pripomočkov za šolsko delo, prilagoditev okolja in delovnega mesta,

-  diagnostični pregledi in obravnave (fizioterapija, delovna terapija, logopedija, svetovalne storitve),

-  svetovanje glede socialno varstvenih pravic staršem,

-  izvajanje poklicne orientacije in

-  skupine za samo pomoč staršem

 

Za hitrejši kontakt z inkluzivnim timom mobilne službe vzgojno izobraževalne ustanove in starši izpolnijo obrazec o soglasju za vključitev in vlogo za sodelovanje, ki se nahaja  na zavodski spletni strani.

 

Člani tima aktivno sodelujejo pri izobraževanju učiteljev, strokovnih delavcev in spremljevalcev.

Delo članov inkluzivnega tima mobilne službe se izvaja neposredno v vzgojno izobraževalnih ustanovah, v okolju, ki je otroku oz. mladostniku  domače in znano.