ENOTA VZGOJE

Dijaški dom - organizacijska enota VZGOJA (v nadaljevanju DOM) je pedagoška enota CIRIUS KAMNIK.

Enoto vzgoje predstavlja ravnateljica doma in vzgojitelji.

Delo v DOMU se odvija v:

  • vzgojnih skupinah s celotedensko namestitvijo in
  • vzgojnih skupinah v dnevni obliki usposabljanja.

Otroci in mladostniki preživijo čas v Domu, ko so prosti pouka. Otroci in mladostniki, ki so na dnevni obliki usposabljanja, so po pouku vključeni v vzgojne skupine. V Domu se prepleta delo vzgojiteljev, negovalk - spremljevalk in drugega zdravstvenega osebja.  Vzgojitelji s strokovnimi pristopi prispevamo k celovitemu usposabljanju gibalno oviranih otrok in mladostnikov.

Strokovni izziv pri vzgojnem delu je v ustvarjanju odnosov, razmer, pogojev in strokovnih pristopov, ki omogočajo in razvijajo samostojnost in avtonomno ravnanje gibalno oviranih otrok in mladostnikov »tukaj in sedaj«. Tako pridobivajo znanja in izkušnje za normalizacijo življenja »potem« - ob tem pa ne smemo prezreti omejitev, ki jih prinaša gibalna oviranost. 

DOM NUDI:
  • Sodobno urejene in prilagojene prostore za gibalno ovirane in sicer eno- dvo - troposteljne sobe s kopalnico ter skupne prostore namenjene različnim dejavnostim.
  • Skrbi za zadovoljevanje osnovnih življenskih potreb gibalno oviranih mladih.
  • Ustrezno prehrano ter dietno prehrano za mlade.

VZGOJNO DELO (v vzgojnih skupinah internih mladostnikov in mladostnikov na dnevnem usposabljanju):
Kvalitetni odnosi med vzgojiteljem in otrokom/mladostnikom so osnova za vzgojno pedagoško delo in podlaga za uspešnost vzgojitelja pri usmerjanju skupinske dinamike, zato vzgojitelj  veliko časa nameni individualnemu delu s posamezniki v svoji vzgojni skupini. Njegova skrb zajema vsakodnevno spremljanje počutja, pomoč pri razreševanju osebnih stisk, vedenjskih odklonov, zajema razbremenjevanje, svetovanje, vnašanje pozitivnega in optimističnega vzdušja in veselja do življenja.
Zato v skupini ustvarja pogoje, pripravlja dejavnosti – kjer se posamezniki učijo socialnih spretnosti, odnosov in veščin, kjer dobijo občutek pripadnosti in varnosti. Skupina postane prostor za eksperimentiranje in učenje.
Vzgojitelj v pogovorih in sestankih v vzgojni skupini obravnava različne vzgojne teme, glede na aktualno problematiko v skupini. Teme zajemajo področje medosebnih odnosov, probleme odraščanja, sprejemanja gibalne oviranosti, področje različnih odvisnosti (alkohol, droge, kajenje, prehranske motnje). Poleg vsega naštetega pa se v vzgojnih skupinah odvijajo različne  dejavnosti skozi celo šolsko leto.

 

 

 

 

 

Mednarodni likovni natečaj