DEJAVNOSTI

Dejavnosti oz. programi, ki se izvajajo v zavodu, potekajo v okviru posameznih organizacijskih enot: osnovna šola, srednja šola, dom, zdravstvena enota in skupne službe, vendar ob medsebojnem interdisciplinarnem sodelovanju strokovnih delavcev različnih strok ter s povezovanjem med posameznimi enotami med seboj in z okoljem.